Nachádzate sa tu

Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy

Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy - 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pohyblivého pôsobenia dáva impulz k vytváraniu 12 Znamení Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy - 12 Slnečných znamení západnej astrológie. Všetky Dvojice Bytostí Božia - Priame sily Bytostného pôsobia opäť v harmonickom spolupôsobení ženského a mužského princípu.

Ženské Bytosti z 12 Dvojíc Bytostí Božia prijímajú jedno z konkrétnych 12 žiarení od rovnorodých 12 Dvojíc Bytostí Božia z vyššieho stupňa a každá z nich, jedno z týchto konkrétnych 12 žiarení, odovzdáva ďalej svojej doplňujúcej Mužskej Bytosti.

Mužské Bytosti z 12 Dvojíc Bytostí Božia vysielajú jedno z konkrétnych 12 žiarení vo forme impulzu smerom do stredu Slnečnej sústavy.

Aby sa dostalo pôsobenie 12 Dvojíc Bytostí Božia až k nám na Zem, spolupôsobia pritom Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného.

Ženský Cernbog našej Slnečnej sústavy nepretržite prijíma impulzy od 12 Dvojíc Bytostí Božia a nepretržite ich odovzdáva ďalej svojej doplňujúcej Mužskej Bytosti - Mužskému Cernbogovi našej Slnečnej sústavy - Hlavnému Drakovi Slnečnej sústavy.

Mužský Cernbog našej Slnečnej sústavy - Hlavný Drak Slnečnej sústavy, nepretržite vysiela tieto impulzy ako 12 konkrétnych žiarení do Slnečnej sústavy vždy do opačného smeru, než odkiaľ prichádzajú - než stoja jednotlivé Dvojice Bytostí Božia. Každé z týchto 12 konkrétnych žiarení vysiela vo forme plameňa do 30-stupňového úseku z celého kruhu. Robí to naraz, ako keby mal 12 hláv a v každom 30-stupňovom úseku vytvára jedno z 12 konkrétnych žiarení - jedno z 12 konkrétnych Znamení - jednu z 12 základných farieb.

Svojou činnosťou vytvára žiariaci farebný kruh Slnečnej sústavy s 12 základnými farbami v 30-stupňových úsekoch od červenej po fialovú. Je to 7 základných farebných tónov dúhy a 5 základných farebných poltónov dúhy, súzvučných so 7 základnými hudobnými tónmi a 5 základnými hudobnými poltónmi.

Keď si predstavíme hodiny, tak v priestore medzi číslami 9 a 8 stojí prvá z Dvojice Bytostí Božia Belojar. Spomenutou cestou preberá Drak Cernbog impulz od Belojara a vysiela ho do priestoru medzi číslicami 3 a 2 v červenom základnom farebnom tóne. V priestore medzi číslami 8 a 7 stojí druhá z Dvojice Bytostí Božia Lado. Drak Cernbog od neho preberá impulz a vysiela ho do priestoru medzi číslicami 2 a 1 vo svetločervenom základnom farebnom poltóne. V ľavotočivom smere stoja ďalšie Dvojice Bytostí Božia, Drak Cernbog preberá od nich impulzy a vysiela ich opäť na opačnú stranu do 30-stupňového úseku.

             

Teda rozostavenie 12 Dvojíc Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy začína v bode Jesennej rovnodennosti - na hodinkách je číslica 9, prvou Dvojicou Bytostí Božia Belojar, ale rozostavenie samotných Znamení začína v bode Jarnej rovnodennosti - na hodinkách je číslica 3, prvým Znamením Baran. Poradie ďalších Dvojíc Bytostí Božia i ďalších Znamení je v ľavotočivom smere.

Jednotlivé planéty sú v konkrétnom Znamení nie z pohľadu našej Zeme, ale z pohľadu ich skutočnej polohy v rámci žiariaceho farebného kruhu Slnečnej sústavy. Teda, keď je Zem v pripodobnení k hodinám medzi číslicami 3 a 2, sme v Znamení Barana rovnako ako ktorákoľvek iná planéta, keď je medzi číslicami 3 a 2. Keď je ktorákoľvek iná planéta medzi číslicami 2 a 1, je v Znamení Býka rovnako ako naša Zem, keď je medzi číslicami 2 a 1...

V rámci tohto žiariaceho farebného kruhu Slnečnej sústavy nepretržite krúžia spolu so svojimi planétami Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného a "obliekajú si šaty" vo farbe žiarení jednotlivých Znamení, v ktorých sa fyzicky nachádzajú. Zahaľujú sa plášťom určitej farby a takto sa predstavujú ľudským duchom ako "živé príklady" zosobňovania Vôle Všemohúceho Triglava.

Ľudskí duchovia, vyvíjajúci sa na našej planéte Zem sa spolu s ňou, v rámci jej kolobehu v Slnečnej sústave, postupne vnárajú do týchto žiarení jednotlivých Znamení, aby ich postupne spoznávali a naučili sa ich zúžitkovávať pre radostné dotváranie Zeme.

Žiaľ, tento proces prirodzeného vývoja ľudského ducha zatiaľ na Zemi u väčšiny ľudstva neprebieha. Dokonca naša Zem nie je vo svojej pôvodnej dráhe, v ktorej sa kedysi nachádzala. Vinou nesprávneho vývoja väčšiny ľudských duchov je zaťažená a vysunutá zo svojej pôvodnej dráhy. Na jej pôvodnej dráhe sa krylo 12 pozemských rokov s 12 Znameniami Perúnovho kola. Jeden obeh planéty Jupitera sa kryl s 12 obehmi našej Zeme vôkol Slnka.

Samozrejme, napriek tomu z nášho pozemského pohľadu Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy je stále časový úsek jedeného obehu našej Zeme okolo nášho Slnka, ktorý trvá 1 pozemský rok. Tento rok však mal kedysi 360 dní a dnes má cca 365,25 dní.

Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy je delené na 6 Období v časových dĺžkach cca 60 dní a začína Jarnou rovnodennosťou okolo 20.marca. Týchto 6 Období vytvára 6 Vodcovských Dvojíc Bytostí Božia a dáva týmto ročným Obdobiam Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy určitý charakter a určitú energiu. Vodcovské Dvojice Bytostí Božia - Priame sily Bytostného, pôsobia opäť v harmonickom spolupôsobení ženského a mužského princípu.

Každá z týchto Vodcovských Dvojíc Bytostí "vládne" dvom za sebou idúcim Dvojiciam Bytostí Božia, z 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pohyblivého pôsobenia, ktoré vytvárajú Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy. Čiže na každé ročné Obdobie pripadajú 2 za sebou idúce Znamenia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy.

Treba si konečne uvedomiť, že Slnečné znamenia nie sú "zdrojom" 12 Archetypov - vzorov pôsobení, ale že týchto 12 Dvojíc Bytostí Božia vytvára 12 Archetypov - vzorov pôsobení a dáva ľudským duchom 12 konkrétnych Znamení.

V západnej astrológii poznáme 12 Slnečných znamení: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby. Vieme, že štyri z nich vytvárajú Kardinálne Slnečné znamenia (Baran, Rak, Váhy a Kozorožec), štyri z nich vytvárajú Pevné Slnečné znamenia (Býk, Lev, Škorpión a Vodnár) a štyri z nich vytvárajú Pohyblivé Slnečné znamenia (Blíženci, Panna, Strelec a Ryby).

Márne však budeme pátrať po skutočných Vládcoch Znamení, nakoľko poznanie rozdelenia Bytostí na Bytosti Božia - Priame sily Bytostného a Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného sa už stratilo.

Keď sa astrológovia snažili nahradiť pôsobenie Bytostí Božia Súhvezdiami, astronómovia sa im právom vysmiali, pretože Súhvezdia sa vplyvom pohybu našej Slnečnej sústavy postupne menia. Samotných Vládcov Slnečných znamení - Bytosti Božia - Priame sily Bytostného, nahradili astrológovia planétami, o ktoré sa starajú Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného. Ako perličku hovoria astrológovia, že Škorpión bol kedysi Orol, ktorý spadol na Zem a stal sa Škorpiónom, ale nikto nevie kedy, ani prečo. Slnečné znamenia nazývajú aj Zvieratník, ale toto je nesmierne skomolený preklad slova Zodiak.

Cez to všetko je výborné, že sa nám dochovalo poznanie základného počtu 12 Slnečných znamení, a že sa dochovalo aj ich členenie na Kardinálne, Pevné a Pohyblivé Slnečné znamenia. V prekladoch slova Zodiak musíme byť však presnejší, aby sme si vytvorili správnu predstavu. Zodiak neznamená Zvieratník, ale kruh oduševnených bytostí - presnejšie nie ľudských bytostí, ale Bytostí Božia - Priamych síl Bytostného. Zodiak sú nádherné Bytosti Božia - sformované vlny Vyžarovania Svetla našej Slnečnej sústavy, pevne rozostavené v kruhu vôkol Slnečnej sústavy.

Slovo Znamenie musíme tiež presne chápať, aby nám vznikla správna predstava. Každá Dvojica z týchto konkrétnych 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pohyblivého pôsobenia nám dáva konkrétne Znamenie určitého druhu: "Ľudskí duchovia teraz robte toto!"

Dávajú nám konkrétne "Znamenie" ako Dopravná značka pri ceste: STOP, daj prednosť v jazde. Dvojíc Bytostí Božia máme určitý počet a aj Dopravných značiek máme určitý počet.

Ak prídeme s našou Zemou, v jej kolobehu vôkol Slnka, na konkrétnu križovatku žiarení, konkrétna Dvojica Bytostí Božia oproti nám pevne stojí a dáva nám konkrétne "Znamenie". Podobne, ak prídeme s naším autom po ceste na konkrétnu križovatku, konkrétna Dopravná značka oproti nám pevne stojí a dáva nám konkrétne "Znamenie".

Aby sme vedeli, aké "Znamenia" nám dávajú jednotlivé Dvojice Bytostí Božia, musíme spoznať význam jednotlivých Dvojíc Bytostí Božia a naučiť sa, kde všade sa môžu vyskytnúť. Podobne, aby sme vedeli, aké "Znamenia" nám dávajú jednotlivé Dopravné značky, musíme spoznať význam jednotlivých Dopravných značiek a naučiť sa, kde všade sa môžu vyskytnúť.

Ak uposlúchneme "Znamenie" jednotlivých Dvojíc Bytostí Božia, môžeme žiť bez "problémov" - bez nehody! Podobne, ak uposlúchneme "Znamenie" jednotlivých Dopravných značiek, môžeme jazdiť bez "problémov" - bez nehody!

Ak vo svojom živote "Znamenie" jednotlivých Dvojíc Bytostí Božia nebudeme rešpektovať, skôr, či neskôr príde "nehoda"! Podobne aj v doprave, ak "Znamenie" jednotlivých Dopravných značiek nebudeme rešpektovať, skôr, či neskôr príde "nehoda"!

Svarogove kolo, Perúnove kolo, Svjetovidovo kolo, Mesačné kolo, Zemské kolo, Ľudské kolo... to všetko sú "Dopravné predpisy" nášho života - je to prejavená Vôľa Všemohúceho Triglava v našej Slnečnej sústave i priamo na nás.

Dvojice Bytostí Božia - Priame sily Bytostného a Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného, nemajú slobodnú vôľu ako ľudskí duchovia. Sú to "poštári" Všemohúceho Triglava, ktorí až sem k nám, do našej Slnečnej sústavy, prinášajú Jeho "poštu".

Dvojice Bytostí Božia - Priame sily Bytostného našej Slnečnej sústavy, nám v pravidelných cykloch hovoria "Čo máme robiť!" a Bytosti Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného našej Slnečnej sústavy nám ukazujú "Ako to máme robiť!". My, ľudskí duchovia, vyvíjajúci sa v tejto Slnečnej sústave, máme tieto vzory pôsobení napodobňovať, ďakujúc tým Všemohúcemu Triglavu za Jeho pomoc a vyvíjajúc sa tým k vedomému samostatnému pôsobeniu vo Stvorení. Keď sa v plnosti vradíme do Vôle Všemohúceho Triglava, môžeme večne putovať Stvorením a všade nájdeme tie isté Zákony, pretože Vôľa Všemohúceho Triglava je jednotná v celom Stvorení.

Dvojice Bytostí Božia našej Slnečnej sústavy - sformované vlny zhora nadol a späť prúdiaceho Vyžarovania Svetla, sú spojené nahor v reťaziach cez Dvojice Bytostí Božia našej Galaxie, našej kopy Galaxií, našej Svetovej obce Ephesus, nášho Vesmíru, cez ich obrazy v Jemnohmotnosti a ďalej cez 12 základných Dvojíc Bytostí Božia vôkol Kocky Svetov ku 12 základným Bytostiam Božia pri tróne Perúna vo Walhalle - napodobenine Hradu Grálu a odtiaľ ku 8 Bytostiam pri tróne Parsifala - Svarožica a ku 4 Bytostiam pri tróne Syna Človeka - Imanuela - Svaroga v Hrade Grálu a odtiaľ ku 4 Bytostiam pri tróne Všemohúceho Triglava. Toto nepretržité spojenie zhora nadol a späť umožňuje uskutočňovať nepretržité obojsmerné "poštové spojenie" od Všemohúceho Triglava nadol a späť k Jeho trónu.

V rámci tohto "poštového spojenia" Dvojica Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, dávajúca impulz k vytváraniu Znamenia Škorpión, má cez "reťaz" konkrétnych Bytostí spojenie nahor k Bytostiam "Pevný Orol" a "Pohyblivý Orol" pri tróne Perúna a odtiaľ k Bytostiam Orol - Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala - Svarožica, Merkúr - Bytosťou Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala - Svarožica a "Orol" - Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka - Imanuela - Svaroga a odtiaľ k Bytostiam pri Tróne Všemohúceho Triglava.

Toto je ten Orol "padnutý" na Zem - je to spojenie zhora od Orla pri Tróne Všemohúceho Triglava až dolu na Zem k Dvojici Bytostí Božia, ktorá dáva impulz k vytváraniu Znamenia Škorpión.

V rámci týchto "poštových spojení" pre všetky Dvojice Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy platí, že sú spojené nahor k trónu Perúna s 12 základnými Bytosťami Božia a určujúco pre nich platí spojenie s Bytosťami "Pohyblivý Baran", "Pohyblivý Býk", "Pohyblivý Lev" a "Pohyblivý Orol". Preto ich nazývame zjednodušene Dvojice Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pohyblivého pôsobenia.

Navyše štyri Dvojice Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, dávajúce impulz k vytváraniu Znamení Kozorožec, Baran, Rak a Váhy, sú prepojené nahor k trónu Perúna s 12 základnými Bytosťami Božia a prevádzajú zvlášť pôsobenie v spojení s Bytosťami "Kardinálny Baran", "Kardinálny Býk", "Kardinálny Lev" a "Kardinálny Orol". Z tohto dôvodu Znamenia Kozorožec, Baran, Rak a Váhy nazývame zjednodušene Kardinálne znamenia. Tieto Znamenia tvoria spoločne v rámci svojho rozostavenia v Zodiaku Kardinálny Rovnoramenný Kríž Zodiaku, nazývaný aj Svarogov Rovnoramenný Kríž Zodiaku. Pritom Baran a Váhy tvoria mužské rameno tohto Kríža a Rak a Kozorožec tvoria ženské rameno tohto Kríža.

Štyri Dvojice Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, dávajúce impulz k vytváraniu Znamení Vodnár, Býk, Lev a Škorpión, sú prepojené nahor k trónu Perúna s 12 základnými Bytosťami Božia a prevádzajú zvlášť pôsobenie v spojení s Bytosťami "Pevný Baran", "Pevný Býk", "Pevný Lev" a "Pevný Orol". Z tohto dôvodu Znamenia Vodnár, Býk, Lev a Škorpión nazývame zjednodušene Pevné znamenia. Tieto Znamenia tvoria spoločne v rámci svojho rozostavenia v Zodiaku Pevný Rovnoramenný Kríž Zodiaku, nazývaný aj Perúnov Rovnoramenný Kríž Zodiaku. Pritom Vodnár a Lev tvoria mužské rameno tohto Kríža a Býk a Škorpión tvoria ženské rameno tohto Kríža.

Štyri Dvojice Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, dávajúce impulz k vytváraniu Znamení Ryby, Blíženci, Panna a Strelec, sú prepojené nahor k trónu Perúna s 12 základnými Bytosťami Božia a prevádzajú zvlášť pôsobenie v spojení s Bytosťami "Pohyblivý Baran", "Pohyblivý Býk", "Pohyblivý Lev" a "Pohyblivý Orol". Z tohto dôvodu Znamenia Ryby, Blíženci, Panna a Strelec nazývame zjednodušene Pohyblivé znamenia. Tieto Znamenia tvoria spoločne v rámci svojho rozostavenia v Zodiaku Pohyblivý Rovnoramenný Kríž Zodiaku, nazývaný aj Svjetovidov Rovnoramenný Kríž Zodiaku. Pritom Blíženci a Strelec tvoria mužské rameno tohto Kríža a Panna a Ryby tvoria ženské rameno tohto Kríža.

Jednotlivé Dvojice Bytostí Božia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy sú vo Velebení Triglava pomenované nasledovne: "Po inej púti sú Belojar, Lado, Koupalo, Synič, Žitneč a Vynič, Zernič, Ovsynič, Prosič, Studeč, Ledič a Ljuteč." Svojou silou dávajú impulzy k vytváraniu Znamení Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy.

V západnej astrológii sa dochovalo poznanie striedania "mužských a ženských" Znamení. Nepárne sú "mužské" (Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec a Vodnár) a párne sú "ženské" (Býk, Rak, Panna, Škorpión, Kozorožec a Ryby). Je to dôležitý poznatok, ktorý treba bližšie vysvetliť.

Impulz k vytváraniu každého Znamenia dáva Dvojica Bytostí Božia. Znamená to, že muž sa nemusí báť, keď sa narodil v Znamení Býka, že jeho duša je ženská a ani žena sa nemusí báť, keď sa narodila v Znamení Barana, že jej duša je mužská. Impulz k vytváraniu každého Znamenia dáva vždy ženská a mužská Dvojica Bytostí Božia. Nie samotné Znamenie je "mužské", alebo "ženské", ale jeho povaha je mužská, alebo ženská.

Je to z toho dôvodu, že vždy dvom za sebou idúcim Dvojiciam Bytostí Božia, ktoré dávajú impulzy k vytváraniu dvoch za sebou idúcich Znamení, "vládne" Vodcovská Dvojica Bytostí Božia, ktorá dáva impulz k vytváraniu ročného Obdobia.

V poradí prvé Znamenie vždy aktívne "prinesie a rozbehne" konkrétne ročné Obdobie, a preto povahu nepárnych Znamení vnímame ako mužskú. V poradí druhé Znamenie vždy pasívne "rozvíja a opatruje" konkrétne ročné Obdobie, a preto povahu párnych Znamení vnímame ako ženskú.

Niekedy sa uvádza na rozlíšenie mužskej a ženskej povahy Znamení pri prvej Bytosti z Dvojice Bytostí Božia mužské meno a pri druhej Bytosti z Dvojice Bytostí Božia ženské meno. Potom sa hovorí, že Vyšeň vládne Belojarovi a Lade. Takýto výrok však označuje len povahu Znamení a nie je presným vyjadrením, nakoľko k vytváraniu každého Znamenia dáva impulz vždy Dvojica Bytostí Božia v ženskom a mužskom úplne harmonickom spolupôsobení.

Radegast

 

6 Vodcovských Dvojíc Bytostí Božia dáva 6 ročným Obdobiam Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy určitý charakter a určitú energiu.

 

Vyšeň prináša Jar a energiu vetra.

Lelo prináša Predletie a energiu tepla.

Letenic prináša Leto a energiu horúca.

Radegast prináša Jeseň a energiu vlhka.

Koledo prináša Predzimie a energiu sucha.

Krojšeň prináša Zimu a energiu chladu.

 

 

Všimnime si jednotlivé energie. Zvláštnu záťaž na organizmus človeka robí prechod medzi jednotlivými energiami. Najmä ochladzovacie prechody z energie horúca - Leta do energie vlhka - Jesene, z energie vlhka - Jesene do energie sucha - Predzimia a z energie sucha - Predzimia do energie chladu - Zimy znáša človek veľmi ťažko. V týchto prechodoch sú tri vlny chrípkových epidémií.

Energia Zeme sa ochladzuje a človek na Severnej pologuli prikuruje bez toho, že by schladil energiu svojho organizmu. Pritom k schladzovaniu a stabilizácii organizmu by stačilo piť aspoň týždeň pred prechodmi lipový čaj a pridať do jedálnička zvýšený podiel rýb, ako nás tomu učia pred začiatkom Jesene Bytosti Lipič a Rojbič.

Ich praktická rada znamená, že lipovým čajom schladíme energiu nášho organizmu a rybami mu dodáme stabilizačné látky, čo sa prejaví tak, že napriek tomu, že prikúrime náš organizmus je schladený a vo vonkajšom prostredí nie je vystavený napätiu rôznych energií - náš organizmus sa nám odvďačí tak, že neochorie. Ak túto praktickú radu nepoužijeme, náš organizmus má energiu horúca - Leta, my ju udržujeme prikurovaním, čo znamená, že náš organizmus vo vonkajšom prostredí je vystavený nesmiernemu napätiu rôznych energií a kolabuje.

Každé z týchto 6 ročných Období Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, v časových dĺžkach cca 60 dní, má dve za sebou idúce Znamenia v časových dĺžkach cca 30 dní a každé Znamenie má dve časti v časových dĺžkach cca 15 dní.

Každé Znamenie môžeme rozdeliť ešte na dve časti, z ktorých prvá časť má povahu viac mužskú - "prinesie a rozbehne" Znamenie a druhá časť má povahu viac ženskú - "rozvíja a opatruje" Znamenie.

Takéto dve časti majú naviac vždy určitý charakter daný dvomi ďalšími Bytosťami. Popri každej Dvojici Bytostí Božia, dávajúcej impulz k vytváraniu Znamenia, "stoja" ešte z dvoch strán dve ďalšie Bytosti. Bližšie k Dvojici Bytostí Božia sú z dvoch strán Bytosti, pôsobiace viac vnútorne a ďalej od Dvojici Bytostí Božia sú z dvoch strán Bytosti, pôsobiace viac navonok. Teda pri každej Dvojici Bytostí Božia sú ešte štyri ďalšie Bytosti, ktoré "premieňajú na drobné", alebo "rozvíjajú" to, čo vyžarujú jednotlivé Dvojice Bytostí Božia v tomto prípade Svjetovidovho kola.

Pre samotné pôsobenie jednotlivých "12 Znamení" z toho vyplýva, že každé z týchto "12 Znamení" je ešte podrobnejšie "rozvíjané" štyrmi "Podrobnejšími Znameniami" od štyroch ďalších Bytostí. Sú to "Podrobnejšie Zamenia" od dvoch Bytostí, pôsobiacich viac navonok a od dvoch Bytostí, pôsobiacich viac vnútorne.

Spolu sú potom z týchto ďalších Bytostí v celom Kruhu dve skupiny po 24 Mužských Bytostí, ktoré s jednou Ženskou Bytosťou Ognebog tvoria Ognebogovo kolo Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy.

Tieto dve skupiny po 24 Bytostí sú vo Velebení Triglava v presnom poradí vymenované. Ako prvá skupina je 24 Bytostí, pôsobiacich viac vnútorne: "A po tých Ptiščič, Zverenič, Milič, Dozdič, Plodič, Jagodenič, Pšelič, Nerstič, Klenčič, Ezernič, Vietrič, Solomič, Gribič, Lovič, Biesidič, Snezič, Stranič, Svjetič, Radič, Svietič, Krivič, Krasič, Travič, Steblič." Ako druhá skupina je 24 Bytostí, pôsobiacich viac navonok: "A za súputníkov sú - Rodič, Maslenič, Živič, Vedič, Listvič, Kvietč, Vodič, Zvyzdič, Gromič, Symič, Lipič, Rojbič, Berezič, Zelinič, Goryč, Stradič, Spasič, Listevrezič, Moislič, Gostič, Ratič, Strunič, Čurič-Rdič, a tu obo svoji Ognebog Semaregeľ vospolok - jaro, skôr narodení, a čistí. A to súpuť Triglavov vospolok." Systém pôsobenia týchto Bytostí s dvomi ďalšími Ženskými Bytosťami si ešte neskôr popíšeme.

Pre vývoj ľudského ducha je nesmierne dôležité, aké "Znamenie" nám dávajú jednotlivé Bytosti - aké konkrétne Slovo Všemohúceho Triglava nám ako Jeho "poštári" prinášajú. Preto si tieto "Znamenia" - toto Slovo - tento Koledov Dar Slovenom teraz podrobnejšie popíšeme!

Úryvky z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.

Knihu je možné objednať na: www.jaspis.peruno.sk.

© 2007 JASPIS. Všetky práva vyhradené autorom.