Nachádzate sa tu

Perúnovo kolo našej Slnečnej sústavy

Každú Éru Svarogovho kola našej Slnečnej sústavy tvorí jedno Perúnovo kolo našej Slnečnej sústavy. Je to časový úsek, ktorý má cca 72 pozemských rokov delených na 6 Období v časových dĺžkach cca 12 pozemských rokov a každé z týchto 6 Období je delené na 12 Znamení v časovej dĺžke cca 1 pozemský rok.

6 Období má na starosti 6 Vodcovských Dvojíc Bytostí Božia - Priamych síl Bytostného. Kruh 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pevného pôsobenia dáva impulz ku vzniku konkrétnych 12 Znamení v časovej dĺžke cca 1 pozemský rok. Všetky Dvojice Bytostí Božia sú tvorené harmonickým spolupôsobením ženského a mužského.

S každou z 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pevného pôsobenia pôsobí ešte 5 základných Dvojíc Bytostí Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného, vytvárajúcich 5 základných druhov energií, čo spolu v prepočte činí 360 stupňov Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy.

Každá z 5 základných Dvojíc Bytostí Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného vytvárajúcich 5 základných druhov energií pôsobí 72-krát, a teda každá z týchto 10 základných Bytostí Rodov Božských je pri "žezle" 36-krát za celé Perúnovo kolo našej Slnečnej sústavy. Byť pri "žezle" znamená pravidelné striedanie pôsobení - striedanie mužských a ženských 5 základných druhov energií, ktoré sa zachvievajú v Slove 10 základných Bytostí Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného.

6 Vodcovských Dvojíc Bytostí Božia dáva 6 Obdobiam Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy určitý charakter a určitú energiu.

Vyšeň prináša Radosť a energiu vetra.

Lelo prináša Šťastie a energiu tepla.

Letenic prináša Lásku a energiu horúca.

Radegast prináša Nádej a energiu vlhka.

Koledo prináša Dôveru a energiu sucha.

Krojšeň prináša Spásu a energiu chladu.

Každé z týchto 6 Období Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy, v časových dĺžkach cca 12 pozemských rokov, je previazané s obehom planéty Jupitera okolo nášho Slnka, čo v presnejšej časovej dĺžke trvá cca 11,87 pozemských rokov.

Ak chceme mať v jednotlivých časových dĺžkach Svarogovho a Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy presnejší výpočet na naše pozemské roky, musíme všetky časové dĺžky prepočítať nahradením časovej dĺžky cca 12 pozemských rokov časovou dĺžkou cca 11,87 pozemských rokov.

Kruh 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pevného pôsobenia pôsobí cez planétu Jupitera. Je to jediná planéta našej Slnečnej sústavy, ktorá viac energie vyžaruje než prijíma od nášho Slnka, čo má súvis s pôsobením týchto Dvojíc Bytostí Božia.

Mnohé kultúry sa pozerali na túto ženskú planétu Jupitera, cez ktorú pôsobí Perúnovo kolo ako na planétu kde sídli Perúno a preto jej meno vyslovovali i v mužskom rode.

Začiatok Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy - v poradí prvý impulz Dvojice Bytostí Božia Chrs k vytváraniu Znamenia Myš, možno stotožniť s fyzickým pobytom planéty Jupitera pri Dvojici Bytosti Božia Belojar zo Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy, teda so vstupom planéty Jupitera do Slnečného znamenia Váhy.

Znamenia Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy, ku vzniku ktorých 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pevného pôsobenia dáva impulz, poznáme najmä pod pojmom Čínske znamenia. Dnešné Čínske znamenia sa však už nepočítajú podľa obehu planéty Jupitera, ale podľa Solilunárneho cyklu, teda pohybov Zeme okolo Slnka a Luny okolo Zeme.

Znamenia

Znamená to, že počítanie dnešných Čínskych znamení nie je v súlade s pôvodným počítaním Znamení Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy, ale v súlade so Solilunárnym cyklom, ktorý má iné pravidlá počítania. Solilunárne počítanie bolo v Číne zavedené pred cca 4 000 rokmi, kedy sa ustálila Slnečná sústava v nových parametroch obehov planét, čo nastalo v súvise s vychýlením našej Zeme z jej pôvodnej obežnej dráhy. Čínsky cisár dal vtedy nanovo "Spočítať Nebesá".

Vo Velebení Triglava je súpis ďalších Bytostí: "Po tých oba svoji - Chrs, Veľs, Strojb držia sa, pozanich Vojšeň, Lele, Lietic. Radogšč, Koljedo, a Krojšeň aj oni o dvoch - držia sa. Soivojj, Jar a Dažbo." Členenie je veľmi dôležité a pomáha poodhaliť rúško tajomstva pôsobenia Bytostí našej Slnečnej sústavy. Sú vymenované dvojmo vo dvojiciach - teda vždy dve dvojice z každej vymenovanej Bytosti, z ktorých každá dvojica pôsobí iným spôsobom.

Sú to Chrs - Chors, Veľs - Veles, Strojb - Stribog, Vojšeň - Vyšeň, Lele - Lelo, Lietic - Letenic, Radogšč - Radegast, Koljedo - Koledo, Kryšnij - Krojšeň, Soivojj - Siva, Jar - Jarovít a Dažbo - Dajbog. V prvom poradí sú uvedené mená 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Pevného pôsobenia, ktoré dávajú impulz ku vzniku konkrétnych 12 Znamení Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy.

Vo vyžarovaní samotných Znamení je opäť informácia - výzva - Znamenie pre ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v hmotnostiach.

Chrs dáva ľudskému duchu Znamenie: "Udržuj krb svojich myšlienok čistý!"
Svojou silou dáva Chrs impulz k vytváraniu Znamenia Myš, Čínske znamenie je pomenované aj Potkan.

Veľs dáva ľudskému duchu Znamenie: "Uctievaj Najvyššieho svojim žitím!"
Svojou silou dáva Veľs impulz k vytváraniu Znamenia Býk, Čínske znamenie je pomenované aj Byvol.

Strojb dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné!"
Svojou silou dáva Strojb impulz k vytváraniu Znamenia Tiger, Čínske znamenie je tiež Tiger.

Vojšeň dáva ľudskému duchu Znamenie: "Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!"
Svojou silou dáva Vojšeň impulz k vytváraniu Znamenia Zajac, Čínske znamenie je tiež Zajac. V niektorých spisoch možno nájsť aj Kocúr.

Lele dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nechci to, čo ti nepatrí!"
Svojou silou dáva Lele impulz k vytváraniu Znamenia Drak, Čínske znamenie je tiež Drak.

Lietic dáva ľudskému duchu Znamenie: "Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!"
Svojou silou dáva Lietic impulz k vytváraniu Znamenia Had, Čínske znamenie je tiež Had.

Radogšč dáva ľudskému duchu Znamenie: "Všetko podstatné sa posiluje v mlčaní!"
Svojou silou dáva Radogšč impulz k vytváraniu Znamenia Kôň, Čínske znamenie je tiež Kôň.

Koljedo dáva ľudskému duchu Znamenie: "V živote neexistujú náhody!"
Svojou silou dáva Koljedo impulz k vytváraniu Znamenia Koza, Čínske znamenie je pomenované aj Ovca.

Kryšnij dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nezosilňujte svoje žiadostivosti a pudy!"
Svojou silou dáva Kryšnij impulz k vytváraniu Znamenia Opica, Čínske znamenie je tiež Opica.

Soivojj dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!"
Svojou silou dáva Soivojj impulz k vytváraniu Znamenia Kohút, Čínske znamenie je tiež Kohút.

Jar dáva ľudskému duchu Znamenie: "Všetko musí byť nové!"
Svojou silou dáva Jar impulz k vytváraniu Znamenia Pes, Čínske znamenie je tiež Pes.

Dažbo dáva ľudskému duchu Znamenie: "Láska hýbe svetom!"
Svojou silou dáva Dažbo impulz k vytváraniu Znamenia Sviňa, Čínske znamenie je pomenované aj Prasa.

Opäť tam kde niečo končí, niečo iné začína. Ukončenie Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy nie je koncom, ale začiatkom Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy.

Úryvky z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.

Knihu je možné objednať na: www.jaspis.peruno.sk.

© 2007 JASPIS. Všetky práva vyhradené autorom.