Nachádzate sa tu

Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy

Je to časový úsek, ktorý mal v dávnych dobách presne 25 920 pozemských rokov delených na 12 Znamení po 2 160 pozemských rokov. Dnešné čísla sa pohybujú okolo 25 639,2 roka delených na 12 Znamení po cca 2 136,6 roka. Štruktúru Svarogovho kola našej Slnečnej sústavy to samozrejme nemení, len pozemsky vnímame jednotlivé Znamenia - Veky v inej dĺžke.

Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy je časový úsek v súvise s Precesným pohybom osi našej Zeme, ktorý je pravotočivý, na rozdiel od ľavotočivého pohybu celej našej Galaxie, ľavotočivého pohybu celej našej Slnečnej sústavy a ľavotočivého pohybu našej Zeme. Zem sa pritom otáča ako "parabolická anténa" a prijíma žiarenia Znamení, pochádzajúce od Kruhu 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Kardinálneho pôsobenia v pravotočivom smere, teda opačne, než ako to poznáme v západnej astrológii. Po Veku Rýb nenasleduje Vek Barana, ale Vek Vodnára.

Precesia Zeme

Os našej Zeme sa vo svojom prirodzenom kolobehu v našej dobe skutočne pomaly posúva zo znamenia Rýb do znamenia Vodnára, avšak momentálne citeľné zmeny energií v Slnečnej sústave nesúvisia ešte so samotným týmto prechodom, ale s jednorazovým zosilnením tlaku Vyžarovania Svetla v Neskoršom Stvorení - s priebehom "Posledného súdu".

Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy v časovej dĺžke cca 25 920 pozemských rokov je známe aj ako "Platónsky rok" a jedno jeho Znamenie, v časovej dĺžke cca 2 160 pozemských rokov je známe aj ako "Platónsky mesiac".

"Platónsky rok" však nemožno zamieňať s Galaktickým rokom - obehom našej Slnečnej sústavy okolo centra Galaxie. Ak si predstavíme našu Zem v rámci našej Galaxie a severný pól našej Zeme smeruje nahor, tak vnímame pohyb našej Zeme okolo vlastnej osi, našej Zeme okolo nášho Slnka, našej Slnečnej sústavy v rámci ramena Orión, samotného ramena Orión, našej Slnečnej sústavy v rámci našej Galaxie i celej našej Galaxie ako ľavotočivý.

Pohyby v rámci našej Galaxie sú zložitejšie, nakoľko naša Slnečná sústava, nachádzajúca sa v ramene Orión, sa pohybuje v samotnom ramene Orión smerom ku stredu našej Galaxie, celé rameno Orión sa pohybuje dostredivými silami ku stredu našej Galaxie po špirále a ešte sa pohybuje odstredivými silami od stredu našej Galaxie - akoby sa chcelo narovnať a okrem toho sa točí celá naša Galaxia.

Ak by sme chceli teoreticky približne hovoriť o jednom obehu našej Slnečnej sústavy okolo stredu Galaxie, tak za predpokladu, že by sa naša Slnečná sústava pohybovala v tej istej vzdialenosti od stredu našej Galaxie v akej je dnes, mohli by sme učiniť približný výpočet zo síl, ktoré ovládajú jadro našej Galaxie nasledovne: 12 x 12 x 12 x 5 x cca 25 639,2= cca 221 522 688 pozemských rokov. Do presnejšieho výpočtu by sme však museli zahrnúť ešte aj pohyb našej Slnečnej sústavy v ramene Orión, pohyb ramena Orión a pohyb celej našej Galaxie.

Vráťme sa však k Svarogovmu kolu našej Slnečnej sústavy - Kruhu 12 Dvojíc Bytostí Božia s určujúcim prejavom Kardinálneho pôsobenia. Pripomeňme, že každá z týchto 12 Dvojíc Bytostí Božia je tvorená harmonickým spolupôsobením ženského a mužského princípu. Spoločne tvoria Archetyp - Vzor pôsobenia a dávajú impulz ku vzniku konkrétneho Znamenia - Veku. Vo vyžarovaní samotného Znamenia je informácia pre ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v hmotnostiach. Je to konkrétne Znamenie, ktoré nám v konkrétnych časových úsekoch Dvojice Bytostí Božia dávajú.

Rod dáva ľudskému duchu Znamenie: "Každý zožne to, čo zasieva!"
Svojou silou dáva Rod impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Rýb.

Kryšeň dáva ľudskému duchu Znamenie: "On je Život!"
Svojou silou dáva Kryšeň impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Vodnára.

Indro dáva ľudskému duchu Znamenie: "Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!"
Svojou silou dáva Indro impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Kozorožca.

Kitovras dáva ľudskému duchu Znamenie: "Vážte si svetlých nitiek nad vami!"
Svojou silou dáva Kitovras impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Strelca.

Perún dáva ľudskému duchu Znamenie: "Neuhýbajte z cesty svojho poznania!"
Svojou silou dáva Perún impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Orla (Škorpióna).

Volos dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nezáviďte si navzájom a sami sa namáhajte!"
Svojou silou dáva Volos impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Váh.

Maja dáva ľudskému duchu Znamenie: "Láskou zhojíte všetky rany ľudstva!"
Svojou silou dáva Maja impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Panny.

Dadžbog dáva ľudskému duchu Znamenie: "Buďte pevnými vo svojom presvedčení!"
Svojou silou dáva Dadžbog impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Leva.

Koliedo dáva ľudskému duchu Znamenie: "Buďte poslami Svetla na Zemi!"
Svojou silou dáva Koliedo impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Raka.

Kupala dáva ľudskému duchu Znamenie: "Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!"
Svojou silou dáva Kupala impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Blížencov.

Lada dáva ľudskému duchu Znamenie: "Nenechávajte chladnými svoje duše!"
Svojou silou dáva Lada impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Býka.

Bielojar dáva ľudskému duchu Znamenie: "Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!"
Svojou silou dáva Bielojar impulz k vytváraniu Znamenia - Veku Barana.

Naši predkovia rozdeľovali naviac celé Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy v časovej dĺžke cca 25 920 pozemských rokov na dve základné časti - Svarogovu noc a Svarogov deň, v časových dĺžkach po 6 Znamení - 6 Vekov, teda cca 12 960 pozemských rokov. Svarogova noc je Svarogovým Duchovným dňom prebiehajúcim od Znamenia Rýb - Veku Rýb do Znamenia Váh - Veku Váh a Svarogov deň je Svarogovým Hmotným dňom prebiehajúcim od Znamenia Panny - Veku Panny do Znamenia Barana - Veku Barana.

Každé z 12 Znamení - 12 Vekov v časových dĺžkach cca 2 160 pozemských rokov obsahuje 10 Trojér v časových dĺžkach cca 216 pozemských rokov. Každú Trojéru má na starosti jedna z 10 základných Bytostí Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného, ktoré patria k Svarogovmu kolu našej Slnečnej sústavy.

Jednotlivé Trojéry pozostávajú z troch Ér v časových dĺžkach cca 72 pozemských rokov. Každú Éru má na starosti ženská, alebo mužská Bytosť Ér vždy podľa ženského, alebo mužského princípu 10 základných Bytostí Rodov Božských z Krúživých síl Len-Bytostného, ktoré patria k Svarogovmu kolu našej Slnečnej sústavy. Nepárne Trojéry a ich Éry majú na starosti mužské Bytosti a párne Trojéry a ich Éry majú na starosti ženské Bytosti.

Všetkých 10 Trojér sa pritom zachvieva v sprostredkovávanom Slove konkrétnej Dvojice Bytostí Božia - v žiarení Znamenia - Veku a navyše každá Trojéra sa zachvieva v Slove Bytosti Trojéry a každá Éra sa zachvieva v Slove Bytosti Éry.

1.Trojéra. Mužský Cernbog hovorí: "Láska je zdrojom života!"
1.Kardinálna Éra Mužský Siva, 2.Pevná Éra Mužský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Mužský Dajbog.

2.Trojéra. Ženský Cernbog hovorí: "Ženský a mužský princíp musia byť v rovnováhe!"
1.Kardinálna Éra Ženský Siva, 2.Pevná Éra Ženský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Ženský Dajbog.

3.Trojéra. Mužský Chors hovorí: "Nespaľujte si medzi sebou mosty!"
1.Kardinálna Éra Mužský Siva, 2.Pevná Éra Mužský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Mužský Dajbog.

4.Trojéra. Ženský Chors hovorí: "Milujte sa navzájom!"
1.Kardinálna Éra Ženský Siva, 2.Pevná Éra Ženský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Ženský Dajbog.

5.Trojéra. Mužský Veles hovorí: "Choďte cestou Svetla a Pravdy!"
1.Kardinálna Éra Mužský Siva, 2.Pevná Éra Mužský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Mužský Dajbog.

6.Trojéra. Ženský Veles hovorí: "Nedovoľte aby zhaslo Svetlo vo vašej duši!"
1.Kardinálna Éra Ženský Siva, 2.Pevná Éra Ženský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Ženský Dajbog.

7.Trojéra. Mužský Stribog hovorí: "Nenechávajte chladnými svoje srdcia!"
1.Kardinálna Éra Mužský Siva, 2.Pevná Éra Mužský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Mužský Dajbog.

8.Trojéra. Ženský Stribog hovorí: "Vaša sila spočíva v pohybe!"
1.Kardinálna Éra Ženský Siva, 2.Pevná Éra Ženský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Ženský Dajbog.

9.Trojéra. Mužský Belobog hovorí: "Ráno je múdrejšie večera!"
1.Kardinálna Éra Mužský Siva, 2.Pevná Éra Mužský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Mužský Dajbog.

10.Trojéra. Ženský Belobog hovorí: "Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!"
1.Kardinálna Éra Ženský Siva, 2.Pevná Éra Ženský Jarovít, 3.Pohyblivá Éra Ženský Dajbog.

Trojér je v jednom Znamení - Veku 10 a v celom Svarogovom kole našej Slnečnej sústavy 120. Keďže každá Trojéra má tri Éry, je spolu v celom Svarogovom kole našej Slnečnej sústavy 360 Ér, teda každá Éra tvorí jeden stupeň Svarogovho kola našej Slnečnej sústavy.

Venujme pozornosť ešte Bytostiam Ér. Každá z nich je pri "žezle" 60-krát za celé Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy. Byť pri "žezle" znamená pravidelné striedanie pôsobení - striedanie mužských a ženských Kardinálnych, Pevných a Pohyblivých impulzov, ktoré sa zachvievajú v Slove Bytosti Éry.

Siva hovorí: "Budiž Svetlo!" Má na starosti Kardinálne pôsobenie - sprostredkováva všetko potrebné pre novú Trojéru.

Znamená to súčasne i "rúcanie" predchádzajúcej Trojéry. Je to jeden z dôvodov, prečo v dávnych kultúrach vystupuje Siva, alebo Šiva ako ničiteľ. Najhlavnejší dôvod niekdajšieho poznania Sivu, alebo Šivu ako ničiteľa však spočíva v tom, že v Kocke Svetov zabezpečuje v jej spodnej časti rozklad všetkého prezretého a nepotrebného na pralátku.

Jarovít hovorí: "Povstaň Nová Zem!" Má na starosti Pevné pôsobenie - ideálne zobrazuje v čom spočíva daná Trojéra, čím prináša zvláštny druh pomocí.

Dajbog hovorí: "Miluj blížneho svojho!" Má na starosti Pohyblivé pôsobenie - dotvára a zúročuje danú Trojéru.

Tam, kde niečo končí, niečo iné začína. Presne tak aj ukončenie Svarogovho kola našej Slnečnej sústavy nie je koncom, ale začiatkom Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy.

Úryvky z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.

Knihu je možné objednať na: www.jaspis.peruno.sk.

© 2007 JASPIS. Všetky práva vyhradené autorom.