Perúno

Perún

Walhalla. V najvyššej časti kruhu Len-Bytostného je Walhalla – hrad, ktorý je napodobeninou Hradu Grálu. Nastáva tu transformácia Priamych síl Bytostného. Z Božskej ríše – z Hradu Grálu pôsobí do Prastvorenia a Stvorenia štvorica Bytostí Božia – Priamych síl Bytostného. Vo Walhalle nastáva transformácia týchto síl a z Walhally pôsobí nadol až do Neskoršieho Stvorenia dvanásť Bytostí Božia – Priamych síl Bytostného.

Perúno. Na čele týchto dvanástich Bytostí Božia i všetkých Bytostí, starajúcich sa o vývoj Neskoršieho Stvorenia, o hmotnosti stojí Bytosť, ktorú naši predkovia pomenovali Perúno.

Perúno je najvyššou Bytosťou z kruhu Len-Bytostného a tvorí vo svojom pôsobení Rovnoramenný kríž pre Neskoršie Stvorenie. Perúnov Rovnoramenný Kríž je šikmo natočený voči Vyžarovaniu Čelného Rovnoramenného Kríža Syna Človeka – Imanuela – Svaroga. Našim predkom bol známy ako Šikmý Rovnoramenný Kríž Perúnov.

Podobne, ako je Syn Človeka – Imanuel – Svarog Svetlom Stvorenia – Svetlom Svargy, je Perúno Bleskom Vyžarovania Svetla – „Bohom Blesku“ v druhu Len-Bytostnom. Jeho hlavná činnosť naozaj vyzerá ako metanie Bleskov Vyžarovania Svetla. Blesky Vyžarovania Svetla sú neprestajne nad ním, pod ním, vôkol neho a najviac vôkol jeho hlavy. On je vo svojom pôsobení „spojnicou“ Vyžarovania Svetla zhora nadol. Zhora, od Syna Človeka – Imanuela – Svaroga, od Parsifala – Svarožica, od 4 Bytostí pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a od 8 Bytostí pri tróne Parsifala – Svarožica neprestajne prijíma Vyžarovanie Svetla, čo je vidieť ako nepretržitý prúd nepredstaviteľných Bleskov Vyžarovania Svetla zhora až k nemu. Perúno je v spojení so Synom Človeka – Imanuelom – Svarogom i Parsifalom – Svarožicom. Vôkol trónu Perúna je 12 Bytostí, v ktorých je ukotvené Vyžarovanie Svetla a nastáva tu transformácia Vyžarovania Svetla, potrebná pre výstavbu Neskoršieho Stvorenia.

Pôsobenie Bytostí Božia v Neskoršom Stvorení vzniká spájaním Vyžarovaní Svetla, ktoré majú svoje zakotvenie v Hrade Grálu. Štvorec 4 Bytostí – Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga, štvorec 4 Bytostí Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica a štvorec 4 Bytostí Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica, sa ako Blesky Vyžarovania Svetla premietajú do troch štvorcov dovedna 12 Bytostí vôkol trónu Perúna, na najvyššom mieste druhu Len-Bytostného vo Walhalle – napodobenine Hradu Grálu.

12 Bytostí vôkol trónu Perúna má spojenie nahor s jednou z Bytostí, ktoré sú pri trónoch Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a Parsifala – Svarožica. Okrem toho štvorec 4 Bytostí Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga sa premieta 3-krát ku trónu Perúna. To znamená, že k 12 Bytostiam pri tróne Perúna sa premieta 3-krát ich druh pôsobenia a aj ich forma. Všetkých 12 Bytostí pri tróne Perúna má podobnú formu, akú majú 4 Bytosti pri tróne Syna Človeka – Imanuela– Svaroga – formu podobnú ľudskej forme so zvieracími prvkami, pričom ich tváre pripomínajú ľudskú tvár.

Je to 12 základných Bytostí Božia, ktoré sprostredkovávajú celú šírku Vyžarovania Svetla, potrebnú pre výstavbu Neskoršieho Stvorenia. Každá z týchto 12 základných Bytostí Božia nesie zvláštny odtieň Vyžarovania Svetla podľa druhu spojenia nahor.

„Kardinálny Baran“ „Kardinálny Baran“ pri tróne Perúna je nahor v spojení len s Bytosťou „Baran“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga.

„Kardinálny Býk“ pri tróne Perúna je nahor v spojení len s Bytosťou „Býk“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga.

„Kardinálny Lev“ pri tróne Perúna je nahor v spojení len s Bytosťou „Lev“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga.

„Kardinálny Orol“ pri tróne Perúna je nahor v spojení len s Bytosťou „Orol“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga.

Štvorec týchto 4 Bytostí Božia pri tróne Perúna je zdrojom síl, ktoré označujeme v Neskoršom Stvorení ako Kardinálne.

„Pevný Baran“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Baran“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Baran – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pevný Býk“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Býk“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Býk – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pevný Lev“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Lev“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Lev – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pevný Orol“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Orol“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Orol – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

Štvorec týchto 4 Bytostí Božia pri tróne Perúna je zdrojom síl, ktoré označujeme v Neskoršom Stvorení ako Pevné.

„Pohyblivý Baran“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Baran“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Od-shi-mat-no-ke – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pohyblivý Býk“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Býk“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Leilak – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pohyblivý Lev“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Lev“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Lev – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

„Pohyblivý Orol“ pri tróne Perúna je nahor v spojení s Bytosťou „Orol“ – Bytosťou Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga a s Bytosťou Merkúr – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Duchovne-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica.

Štvorec týchto 4 Bytostí Božia pri tróne Perúna je zdrojom síl, ktoré označujeme v Neskoršom Stvorení ako Pohyblivé.

Takto transformované Vyžarovanie Svetla potom vo forme Bleskov Vyžarovania Svetla preniká dolu do hmotností. Samotná transformácia spočíva v rozvetvení pôsobenia Bytostí Božia zo 4 Bytostí Božia – Priamych síl Bytostného pri tróne Syna Človeka – Imanuela – Svaroga na 12 Bytostí Božia – Priamych síl Bytostného pri tróne Perúna.

Okrem Priamych síl Bytostného sú zakotvené pri tróne Perúna aj Krúživé sily Len-Bytostného – sú to štyri Bytosti Len-Bytostné, stojace výhradne vo Vôli Všemohúceho Triglava, ktoré sú v spojení nahor so štyrmi Bytosťami Čisto-Bytostnými pri tróne Parsifala – Svarožica.

Naviac štyri Bytosti Čisto-Duchovne-Bytostné pri tróne Parsifala – Svarožica vysielajú Prúdy Krúživých síl k týmto štyrom Bytostiam Len-Bytostným, ktoré sú pri nich zakotvené ešte zvlášť ako štyri Prúdy Krúživých síl, ktoré sú určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi,
pôsobiacimi v hmotnostiach.

Zakotvenie týchto štyroch Prúdov Krúživých síl od štyroch Bytostí Čisto-Duchovne-Bytostných, ktoré sú pri tróne Parsifala – Svarožica, pri štyroch Bytostiach Len-Bytostných pri tróne Perúna, znamená pre tieto Bytosti užšie prepojenie s „Duchom“, a teda i ľudskú formu. Od trónu Perúna máme v rámci Krúživých síl smerom nadol osem pôsobení, keďže nadol pôsobia štyri Bytosti Len-Bytostné v ľudskej podobe a štyri Prúdy Krúživých síl, určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi, pôsobiacimi v hmotnostiach.

Len-Bytostný Baran pri tróne Perúna vyžaruje Múdrosť a je nahor v spojení s Čisto-Bytostným Baranom – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica. Čisto-Duchovne-Bytostný Od-shi-mat-no-ke k nemu vysiela Prúdy Krúživých síl, ktoré sú pri ňom zakotvené a určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi, pôsobiacimi v hmotnostiach.

Len-Bytostný Býk pri tróne Perúna vyžaruje Dobrotu a je nahor v spojení s Čisto-Bytostným Býkom – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica. Čisto-Duchovne-Bytostný Leilak k nemu vysiela Prúdy Krúživých síl, ktoré sú pri ňom zakotvené a určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi, pôsobiacimi v hmotnostiach.

Len-Bytostný Lev pri tróne Perúna vyžaruje Moc a je nahor v spojení s Čisto-Bytostným Levom – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica. Čisto-Duchovne-Bytostný Lev k nemu vysiela Prúdy Krúživých síl, ktoré sú pri ňom zakotvené a určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi, pôsobiacimi v hmotnostiach.

Len-Bytostný Orol pri tróne Perúna vyžaruje Silu a je nahor v spojení s Čisto-Bytostným Orlom – Bytosťou Krúživých síl Čisto-Bytostného pri tróne Parsifala – Svarožica. Čisto-Duchovne-Bytostný Merkúr k nemu vysiela Prúdy Krúživých síl, ktoré sú pri ňom zakotvené a určené ku spojeniu s čistými ľudskými duchmi, pôsobiacimi v hmotnostiach.

12 základných Bytostí Božia a osem druhov pôsobení Krúživých síl pri tróne Perúna tvorí hlavné stĺpy pre Neskoršie Stvorenie.

Všetky druhy žiarení Priamych síl Bytostného i Krúživých síl Len-Bytostného Perúno neprestajne vysiela nadol, čo je vidieť ako nepretržitý prúd nepredstaviteľných Bleskov Vyžarovania Svetla od Neho dolu do hmotností, do stredu Kocky Svetov a odtiaľ pulzuje ďalej toto vyžarovanie do celého Vesmíru. Zjednodušene sa dá povedať, že Perúno touto svojou činnosťou hýbe „kolesami“ Vesmíru.

Činnosť Perúna označovali všetky kultúry rovnako ako „Boha blesku a hromu“. Samotné meno, ktoré tejto Bytosti dávali bolo však rôzne, vyplývajúce z jazyka týchto kultúr. Presne tak ako žabu nazývajú Gréci, Rimania, či Germáni iným slovom ako Slovania, aj meno tejto Bytosti je iné. Gréci túto Bytosť nazývajú Zeus, Rimania Jupiter, Germáni Donar a Slovania Perúno. Činnosť tejto Bytosti a atribúty jej moci sú však rovnako popisované, teda vieme, že ide o popis tej istej Bytosti. Paralelu popisovania tej istej Bytosti môžeme nájsť nielen u Perúna, ale u všetkých ostatných „starých Bohov“ minulosti.

Pozrime sa ešte na pasáže z Velebenia Triglava, hovoriace o Perúnovi: „Aj Bogu Perúnovi – Hromovládcovi a Bogu vojny a zápasov orodujúc: „Života zjaveného, neprestávajte obracať Kolá! A koho z nás vediete cestou pravou do obrany a trýzne velikej!“ Ó všetci padlí, ako vy že idú von, žijúc večne v pluku Perúnovom!“ V týchto pasážach Velebenia Triglava je hlboké poznanie o formovaní Neskoršieho Stvorenia Bytosťami, ktoré „Života zjaveného obracajú Kolá“ – majú na starosti všetky kolobehy hmotností.

Je tu tiež poznanie o vedení ľudských duchov k prejavu skutočného hrdinstva, aby mohli dostať z druhu Krúživých síl Len-Bytostného „Plamenný Dar Bohov“, nesmierne pomáhajúcu bytostnú časť žiarenia hrdinstva – žiarenia Leva, ktorá umožňuje jednotlivcovi činiť to, čo nedokážu armády. Táto bytostná časť sa po pozemskej smrti človeka vracia späť do Walhally, ale vláknom je spojená s ľudským duchom, ak naďalej pôsobí v dobrom zmysle. „Tým žije človek večne v pluku Perúnovom!“.

Úryvky z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.

Knihu je možné objednať na: www.jaspis.peruno.sk.

© 2007 JASPIS. Všetky práva vyhradené autorom.